Anna Jesiołowska-Sadura

tel. 506 245 806

biuro@pracowniapejzaze.pl

ul. Cichockiego 10/36,
24-100 Puławy

 

Oferta

Autorska pracownia Pejzaże jest profesjonalnym biurem projektowym, oferującym szeroki zakres usług z dziedziny architektury krajobrazu. Przy opracowywaniu projektów współpracuje z architektami krajobrazu oraz projektantami branż pokrewnych – architektury, branży elektrycznej, drogowej, sanitarnej etc. Pracownia specjalizuje się w projektach zieleni publicznej.

Pracownia oferuje:

Projekty zieleni publicznej: zieleni osiedlowej, skwerów, parków, placów zabaw, placów rekreacyjno-sportowych

Programy funkcjonalno-przestrzenne

Projekty nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew

Inwentaryzacje dendrologiczne wraz z programem gospodarki zielenią istniejącą

Kosztorysowanie prac związanych z projektowaniem, wykonaniem i pielęgnacją terenów zieleni, specyfikacje techniczne wykonania robót

Projekty ogrodów

Projekty systemów nawadniania

Anna Jesiołowska-Sadura

Anna Jesiołowska-Sadura – absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu SGGW (praca dyplomowa w 2004r.) oraz Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego na Politechnice Warszawskiej (praca dyplomowa w 2006r.) Doświadczenie zawodowe rozpoczęła pracą w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie pod Warszawą w kolekcji bylin, następnie pracując w biurach projektowych oraz wykonując projekty dla prywatnych inwestorów. Od 2007 do 2009r. praca w Irlandii w biurze projektowym Brady Shipman Martin. Od 2009r. prowadzi autorską pracownię architektury krajobrazu Pejzaże.

Anna Jesiołowska-Sadura
Pejzaże
Pracownia Architektury Krajobrazu

biuro@pracowniapejzaze.pl
tel. 506 245 806